masgalamekdebi.com
ÇAGALARA GAHARLANMAZDAN TERBIÝELEMEGIŇ ÝOLLARY
Aslyna seredenimizde her maşgalanyň, her ene-atanyň özüne mahsus bir terbiýeleýjilik usuly bolýar. Ylmy barlag işleriň netijelerine görä köp maşgalada öňden gelýän usullar bilen çagalaryna terbiý…