masgalamekdebi.com
ENELER BARADA (1)
Jennet eneleriň aýaklarynyň aşagyndadyr. “Eneleriň ýüregi doly mydam yzadan Ol belki-de, mukamdyr näzik, gamgyn owazdan” Panylaryň arasynda iň eziz barlyk enedir. Ol ýer ýüzünde gezýärkä, başy göge…