masgalamekdebi.com
ENE–ATANYƇ ESASY ÜNS BERMELI MESELELERI
Häzirki döwürde birnäça kitaplarda ve makalalarda çaga terbiýesi barada birnäçe maglumatlar berilyär. Bu bolsa adamzat we nesli üçin uly bir mümkinçilikdir. Her bir ene-ata bolsa, bu mümkinçilikler…