masgalamekdebi.com
PEDAGOGYŇ ENE-ATALAR BILEN PIKIR ALYŞMASY
PEDAGOGYŇ ÝAZUW ÜSTI ARKALY ENE-ATALAR BILEN ÇAGASY HAKDA PIKIR ALYŞMASY Çagalar durmuşynyň kynçylykly pursatlarynda ene-atalarynyň goldawyna hem-de düşünmegine ynamly bolmalydyr. Ene-atalar öz çag…