marxismocritico.com
“Lenin en l’era postmoderna”: Terry Eagleton
Allò que admira l’era postmoderna no és el leninisme. El que valora és una veritat que sigui corregible, provisional, inestable, en comptes de la possessió inalienable d’una avantguarda…