marucha.wordpress.com
Józef Maria Bocheński: Totalizm i liberalizm
List do redaktora „Prosto z Mostu”, Rzym, Angelicum, styczeń 1938 r. Szanowny Panie Redaktorze! Muszę niestety zwrócić się do Sz. Pana z prośbą o wybaczenie mi niesłowności: dłuższego artykułu w sp…