marucha.wordpress.com
Notatki szpiega na marginesie „Pięknoduchów, radiowców i szpiegów”
Nakładem wrocławskiego wydawnictwa Lena ukazała się dwutomowa książka Andrzeja Świdlickiego, byłego redaktora Radia Wolna Europa w latach 1981-1994 pt. „Pięknoduchy, radiowcy, szpiedzy” z podtytułe…