marucha.wordpress.com
”Święci w dziejach narodu polskiego” Feliksa Konecznego to lektura obowiązkowa dla polskich patriotów
Lewica chce nas jako naród zniszczyć, by wynarodowioną masę zniewolić. Zniszczeniu tożsamości narodowej służyć ma wykorzenienie Polaków z katolicyzmu, który jest fundamentem polskości.