marucha.wordpress.com
Główna idea PIS-u – tolerancja – metodycznie niszczy polskość
Wojna przeciw państwom narodowym Nie „lewactwo”,lecz główna idea PIS-u – t o l e r a n c j a – metodycznie niszczy polskość MOTTO „O niczym bardziej dziś nie mówią jak…