marucha.wordpress.com
Poznaj przyrodę i zabytki Polski Wschodniej, ważne nie tylko dla naszej turystyki, ale i dla międzynarodowego wizerunku naszego kraju .
Walory Polski przez lata były traktowane po macoszemu. Nie nagłaśniano ani piękna polskiej przyrody, ani materialnych dowodów na wysoki poziom polskiej kultury.