marucha.wordpress.com
Czy poza volkslistą jest życie?
„Czytajmy i uczmy się; chciejmy tylko, a będziemy wolnymi; bo naród szesnastomilionowy [w roku 1800] nie jest i nie może być do niewoli zrodzony”. Ponieważ nie przepracowaliśmy własnej historii, to…