marucha.wordpress.com
Wśród 30 najbardziej trujących fabryk UE, aż 25 zlokalizowanych jest w krajach „starej Unii”
Gospodarki takich państw jak RFN przez dziesięciolecia oparte były na wysokoemisyjnym przemyśle, dzięki któremu możliwe było pomnażanie kapitału i trwałe bogacenie się społeczeństw. Dzisiaj, choć p…