marucha.wordpress.com
Towarzystwo ludzi jest tak uciążliwe, że zwierzęta zaczynają żyć w nocy
Ostatnie badanie przeprowadzone na 62 gatunkach ssaków pochodzących z sześciu różnych kontynentów wykazało, że aż 83% z nich coraz częściej wybiera życie nocą chcąc uniknąć kontaktu z człowiekiem i…