marucha.wordpress.com
Większość Polaków popiera obecność wojsk amerykańskich w Polsce?
31 października 1918 roku Polacy przystąpili do rozbrajania jednostek austriackich na terenie Galicji; w kolejnych dniach akcja ta rozszerzyła się na Kongresówkę. 11 listopada 1918 roku rozbrojono …