marucha.wordpress.com
Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Morza Azowskiego
Parlament Europejski zatwierdził rezolucję wzywającą władze UE do wprowadzenia mocniejszych sankcji przeciwko Rosji w przypadku „eskalacji” sytuacji na Morzu Azowskim. „Sytuacja na Morzu Azowskim, …