marucha.wordpress.com
Michalkiewicz przerywa milczenie po słowach o k*rwach.
Nawet w gajówce odezwały się pryncypialne głosy potępiające wypowiedź red. Michalkiewicza o dziewczynie gwałconej przez księdza. Posłuchajmy jednak i drugiej strony. Tak się podobno robi w cywilizo…