marucha.wordpress.com
Reduta Dobrego Imienia wzywa papieża do sprostowania słów wypowiedzianych na Litwie
„Licząc na zrozumienie zwracam się do Waszej Świątobliwości z pokorną prośbą o naprawienie tej niewątpliwej szkody wyrządzonej wizerunkowi Polski i Polaków poprzez wydanie stosownego oświadczenia. …