marucha.wordpress.com
Wkład Józefa Piłsudskiego w odzyskanie niepodległości w 1918 roku
7 października 1918 r. Rada Regencyjna Królestwa Polskiego (abp Aleksander Kakowski, książę Zdzisław Lubomirski, Józef Ostrowski) ogłosiła niepodległość Polski. Ogłaszając akt niepodległości Rada R…