marucha.wordpress.com
W obronie obozowej przeszłości Józefa Cyrankiewicza (2)
„Gazeta Polska” rozpowszechniała w 1995 roku relację niejakiego Antoniego Gładysza, który twierdził, że Cyrankiewicz każdego dnia zachęcał „sędziów, księży i posłów, ministrów i działaczy społeczny…