marucha.wordpress.com
Bartosz Bekier: Pamiętajcie o Jugosławii! Amerykańskie bombowce nad Europą.
Dnia 24 marca 1999 roku siły NATO pod dowództwem amerykańskim rozpoczęły zakrojone na szeroką skalę bombardowania Jugosławii, które obecnie uznawane są za „pierwszą w historii wojnę o prawa człowie…