marucha.wordpress.com
Atak międzynarodowych Żydów na Polskę
Jeżeli nawet uda nam się przetrzymać ten kolejny atak żydowski i wyjść z niego bez większych kontuzji, to i tak nie zmienia to podstawowego faktu, iż jesteśmy zakleszczeni w judeocentrycznej narrac…