marucha.wordpress.com
Imigranci z krajów islamskich już są w Polsce. Te dane przerażają.
Od 2014 roku polską opinią publiczną wstrząsają kolejne doniesienia na temat przymusowej relokacji tzw. uchodźców (będących według danych Frontex i Eurostat w 95% zwykłymi imigrantami ekonomicznymi…