marucha.wordpress.com
Czy Wniebowstąpienie Chrystusa miało sens?
Wydaje się, że nie 1. Mówi bowiem Filozof, że „to, co jest w swej szczytowej formie, posiada swe dobro nie podlegające zmianom”. Otóż Chrystus osiągnął szczytową formę, bo jest najwyższym dob…