marucha.wordpress.com
Tunezyjski doktorant udowodnił, że Ziemia jest płaska. „Swoje tezy oparłem na Koranie”.
Doktorant jednego z arabskich uniwersytetów napisał pracę na temat tego, że Ziemia jest płaska i znajduje się w centrum wszechświata. Odrzucił przy tym założenia najwybitniejszych umysłów w tej dzi…