marucha.wordpress.com
Kościół, szkoła, strzelnica i legalna broń dla każdego…
„(…) Kto w Boga wierzy, niech zaczyna naprawianie Polski od tego, co najbliższe i wykonalne – od zabezpieczania własnej parafii. Po kolei: KOŚCIÓŁ – SZKOŁA – STRZELNIC…