marucha.wordpress.com
Prof. Anna Raźny: PiS udaje, że reprezentuje elektorat katolicki
Z profesor ANNĄ RAŹNY, kierownikiem Katedry Rosyjskiej Kultury Nowożytnej w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ro…