marucha.wordpress.com
Kto był organizatorem obozów pracy przymusowej
Nadesłała p. Konstancja. 6 kwietnia 1945 Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego na podstawie okólnika nr 42 utworzyło Centralne Obozy Pracy, powołując obozy w Warszawie, Poniatowie, Krzesimowie, P…