marucha.wordpress.com
Wznowienie zapomnianego dzieła Stanisława Kozickiego
Stanisław Cat Mackiewicz w jednej ze swoich powojennych prac napisał: „Wszystkie kierunki polityczne i szkoły myślenia w Polsce adoptowały sobie Mickiewicza jako swego proroka. Nie było partii poli…