marucha.wordpress.com
Powiedział do pacjenta „Bóg ci pomoże”. Teraz ma problemy.
Richard Scott jest lekarzem, jest też, a raczej przede wszystkim wyznawcą Chrystusa. Kiedy zwrócił się do niego o pomoc pacjent ze skłonnościami samobójczymi, poradził mu by zaufał Jezusowi i że Bó…