marucha.wordpress.com
Pokolenie cyfrowych buntowników
Młodzież zawsze się buntuje – to banał powtarzany przy różnych okazjach. Czy obecna generacja nie różni się pod tym względem od wcześniejszych? Istnieją pewne przesłanki, które wskazują na wyjątkow…