marucha.wordpress.com
Piotr Rzymianin: Ostatni papież jest tutaj
Petrus Romanus: The Last Pope Is Here Thomas Horn i Cris Putnam Tłumaczenie Ola Gordon [Dziękujemy! – admin] Część 1 – Falszywy prorok i antychryst są tutaj Malachiaszowi zakręciło się w głow…