marucha.wordpress.com
Białoruś wyrzuca niemiecką fundację
Białoruskie władze odmówiły zgody na przedłużenie działalności na Białorusi przedstawicielstwa niemieckiej Fundacji im. Eberta – poinformowała 7 grudnia rozgłośnia Deutsche Welle. 8 grudnia rzeczni…