marucha.wordpress.com
Witold Poprzęcki: „Palestyna za czasów Chrystusa” c.d. 2
(Fragment 5) Dwie Literatury (…) Rabini podkreślają swą wyższość nad Torą, skoro dopiero tłumaczenie przez nich dokonane, daje Torze możność kierowania życiem Judei, bo oto w księdze Soter znajduje…