marturieathonita.ro
Rugăciunea Particulară (III)
23. Dar rugăciunea cântată are vreun preţ? Rugăciunea cântată este o foarte puternică rugăciune rostită cu glas tare. Când suntem adânc mişcaţi, dăm glas simţirii prin cântare; deci cântecul religios este o rugăciune minunată. El ajută mintea să zboare la Dumnezeu; de aceea Sfântul Apostol Pavel îndeamna pe coloseni să se deprindă şi să se înţelepţească cu psalmi, laude şi cântări duhovniceşti: ... Cântaţi în inimile voastre lui Dumnezeu, mulţumindu-I în psalmi, în laude şi în cântări duhovniceşti (Col. 3, 16).