martsvalenzuela.wordpress.com
Ang Boto Ko
Tayo ay bumoboto hindi lamang para sa ating mga sarili kundi para sa ating mga anak at mga apo.