martsvalenzuela.wordpress.com
Kaya ang Binacayan!
Buti na lang pala, kahit puyat, I can say “Kaya ang Binacayan!”