martsvalenzuela.wordpress.com
Cutting Trip
“Ang risk lang, kailangan nating muling umasa, ngunit samahan natin ng matalinong pagpapasya.”