martinhedberg.se
Volvos miljöpris för kombination av satellitdata och socioekonomiska fakta
Igår tog professor Eric Lambin emot 2014 års Volvo Environment Prize vid en ceremoni på Grand Hotel i Stockholm. Priset tilldelas årligen till personer som har gjort framstående vetenskapliga insat…