martinhedberg.se
Video om klimatförändringar från IPCC
FN:s klimatpanel har producerat en video om klimatförändringar i samband med presentationen av Working Group 1 rapport AR5 i slutet av 2013. Videon är inte bråkdelen så torr som rapporterna brukar …