martinhedberg.se
Vem bär ansvaret för att minska klimatpåverkan?
Vems är egentligen ansvaret? Jag brukar poängtera att ansvaret ligger hos de som har kunskap. Men det är inte helt fel att påstå att de individer som har makt och befogenheter att besluta om brytni…