martinhedberg.se
Våren 2
I förra bloggen redovisades medeldatum för vårens ankomst enligt statistik för en längre period, vanligen 30 år. Men i verkligheten varierar vårens inträde olika för varje år. Enligt SMHI anser man…