martinhedberg.se
Vad kan vi enas om kring problem med klimatförändringar?
Jag fick igår en fråga om vad mänskligheten skall göra för att hantera klimatproblemen. Jag tänkte det kunde vara värt att utveckla mitt svar i en egen artikel. Så vad skall vi göra? Ja, förutom så…