martinhedberg.se
Tack för mig, nu slutar jag på Klart
För en tid sedan kunde jag konstatera att jag uppnått många av de mål jag satte upp innan jag började på Klart. Jag har därför sagt upp mig och kommer från och med april att driva eget och frilansa…