martinhedberg.se
Sannolikt inte kallt i höst
Av Martin Hedberg Framtiden är inte förutbestämd. En del saker tror vi oss veta, men det mesta handlar om sannolikheter. I och för sig så är en del händelser så sannolika att vi med mycket stor san…