martinhedberg.se
Nyttan av att göra Naturen till Subjekt istället för Objekt?
Lyssnade till ett intressant föredrag av juristen Mumta Ito som argumenterar för att man bör ge Naturen egna juridiska rättigheter. På så sätt skulle man kunna kraftigt reducera många fall av destr…