martinhedberg.se
Nobelpristagaren som räddade oss från ozonuttunning har avlidit
Professor F. Sherwood Rowland har avlidit vid en ålder av 84 år meddelar University of California. Rowland var med och beskrev hur freon bryter ner ozonet i stratosfären. Han lade i och med detta g…