martinhedberg.se
Milt mellan låg- och högtryck
Av Martin Hedberg Skandinavien ligger nu inklämt mellan lågtryck ute på Atlanten och högtryck över Centraleuropa. Eller rättare sagt: Skandinavien ligger där det legat mest hela tiden, men vädersys…