martinhedberg.se
Informationsvideo om havsnivåhöjning
SMHI har tillsammans med Norrköpings Visualiseringscenter gjort en liten instruktionsvideo om klimatförändringar och i synnerhet havsnivåhöjningen. Det finns väl en del man kan säga, tex att havsni…