martinhedberg.se
Första vädertjänsten del 2
Föreståndaren för den nyupprättade Statens Meteorologiska Centralanstalt, Robert Rubensson, fick igång verksamheten förbluffande snabbt. Det första var att organisera insamling och utökning av det …