martinhedberg.se
Förändrade varningar
Klass-2 varningarna på Västkusten är nu ersatta med klass-1 varningar. Fortfarande råder klass-2 varning för stormbyar för Blekinge, Öland och Gotland. /Martin